Tieliikenneturvallisuus

Tällä sivulla puhutaan liikenneturvallisuudesta sekä liikenneturvallisuuden parantamisesta. Tieliikenneturvallisuus on tärkeä osa-alue, joka voi auttaa säästämään ihmishenkiä. Turvavyön käyttäminen autoillessa ja kypärän käyttäminen moottoripyöräillessä saattavat kuulostaa aivan itsestäänselviltä asioilta, mutta valitettavan moni jättää ne valitettavasti väliin. Onnettomuustilanteessa turvavyö tai kypärä kuitenkin auttaa monesti säästymään vakavammilta vammoilta ja niiden käyttäminen onkin oiva tapa lisätä autoilun ja moottoripyöräilyn turvallisuutta. Käyttäminen on niin helppoa, että näiden turvavälineiden käyttöä ei kannata missään tapauksessa jättää väliin.

Perusperiaatteet

Turvavälineiden käytön lisäksi itsestäänselvältä asialta kuulostaa myös se, että autoillessa, moottoripyöräillessä, mopoillessa tai veneillessä ei käytetä alkoholia. Valitettavasti moni ei kuitenkaan tätäkään itsestäänselvyyttä noudata, vaan saattaa lähteä kuljettamaan erilaisia kulkuneuvoja päihtyneenä. Oma arviointi- ja reagointikyky kuitenkin heikentyvät päihtyneenä ja liikenteessä näiden kykyjen heikentyminen saattaa vaikuttaa liikennekäyttäytymiseen kohtalokkaalla tavalla. Päihtyneenä saatat ottaa aivan turhia riskejä, joita et selvinpäin ottaisi. Saatat myös arvioida esimerkiksi etäisyydet tai nopeutesi väärin, mikä saattaa johtaa pahimmillaan onnettomuuteen. Päihtyneenä saatat myös sammua kesken ajon kohtalokkain seurauksin. Vanha sanonta – jos otat, et aja ja toisinpäin – on hyvä pitää mielessä – ja myös noudattaa tätä periaatetta – aina ja kaikissa tilanteissa.

Kaupunkisuunnittelu osana turvallista tieliikennettä

Tärkeä osa liikenneturvallisuuden parantamisessa kuuluu kaupunkisuunnittelulle, koska suunnittelun keinoin voidaan esimerkiksi tehdä tieolosuhteista aikaisempaa turvallisempia. Tutkimustulokset kertovat esimerkiksi millaiset turvaratkaisut ovat teillä kaikista parhaimmat ja suunnitelussa voidaan hyödyntää tätä tutkimustietoa.

Kuinka voidaan parantaa teiden turvallisuutta?

Liikenneturvallisuuden parantamisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää tehostaa valvontaviranomaisten mahdollisuuksia puuttua alkoholia nauttineiden kuljettajien toimiin! Moni onnettomuus tapahtuu sen vuoksi, että kuljettaja kuljettaa ajoneuvoa päihtyneenä ja tähän pitää saada nyt muutos puuttumalla päihtyneenä ajamiseen aikaisempaa rankemmalla kädellä. Rattijuopumustapaukset tulee estää ennalta mahdollisimman tehokkaalla tavalla ja tätä tarkoitusta varten on ehdotettu esimerkiksi alkolukon käytön edistämistä. Alle 25-vuotiaiden tienkäyttäjien osalta on ehdotettu, että jos kyseiseen ikäryhmään kuuluvaa henkilöä epäillään rattijuopumuksesta, tulee hänen päihdetilanteensa kartoittaa. Liikennevalvonnan osa-alueella pyritään laatimaan ajoittain kehittämisohjelmia ja automaattisesti toimivaa liikennevalvontaa pyritään sekä lisäämään että kehittämään. Maamme suojatieturvallisuuden parantaminen on eräs erittäin tärkeä osa-alue pyrittäessä liikenneturvallisuuden parantamiseen.

Mitä muita keinoja voidaan käyttää pyrittäessä parantamaan liikenneturvallisuutta? Esimerkiksi liikenneturvallisuuden poikkihavainnollistaminen sekä suunnitelmallisuuden parantaminen ovat tärkeitä osatekijöitä turvallisuuden parantamisessa. Nyt suunnitellaan myös arviointikeinoja, joiden avulla voitaisiin arvioida nykyistä paremmin kuljettajien ajoterveyttä – ajoterveyden arvioimiseksi tulisikin kehittää tehokas arviointijärjestelmä.

Tieliikennelakia tulisi monien mielestä uudistaa kokonaisvaltaisella tavalla. Pitäisi myös selvittää, olisiko mahdollista ottaa käyttöön tietynlainen ajo-oikeuden virhepistejärjestelmä. Vaikka tieliikenteemme turvallisuus onkin pitkän aikavälin aikana tarkasteltaessa parantunut huomattavalla tavalla, ei liikenneturvallisuus ole maassamme tästäkään huolimatta vielä ihanteellisella tasolla – eikä edes lähellä ihanteellista tasoa. Tieliikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävien toimien tavoitteena olisi tietysti, ettei kukaan loukkaantuisi vakavasti tai kuolisi tieliikenteessä, mutta tästä tavoitteesta ollaan vielä kaikista tehdyistä ponnistuksista huolimatta kovin kaukana. Vuosittain maamme tieliikenteessä kuolee lähes 300 tienkäyttäjää, mikä on viiden miljoonan asukkaan Suomessa verrattain paljon. Tämän lisäksi tieliikenteessä myös loukkaantuu suuri määrä tienkäyttäjiä vuosittain.

Asenteet

Teiden parantaminen, turvalaitteiden käyttö ja alkoholinkäytön väliin jättäminen eivät vielä riitä. Tämän lisäksi myös tienkäyttäjien asenteiden tulisi olla kunnossa. Varsinkin nuorten keskuudessa tuntuu olevan ”coolia” ajaa mahdollisimman kovaa. Monet onnettomuudet johtuvat juurikin liian suuresta tilannenopeudesta sekä kuljettajan kokemattomuudesta. Osa nuorista tuntuu valitettavasti olevan sitä mieltä, että turvavyön ja kypärän käyttö on ”nynnyä”. Kuitenkin juuri turvavyö ja kypärä ovat auttaneet pelastamaan ihmishenkiä sekä suojelemaan tienkäyttäjiä vakavilta onnettomuuksilta. Olisikin kullanarvoista keksiä, miten nuorten asenteisiin voitaisiin vaikuttaa siten, että kaikista ”cooleinta” olisikin ajaa mahdollisimman turvallisesti! Ja kuinka nuoret saataisiin uskomaan, että turvavyö ja kypärä ovat ”cooleja”? Ehkä ainakin kypärän ”cooliuteen” voidaan vaikuttaa valitsemalla kypäriin nuoria miellyttäviä kuviointeja ja värejä. Näin kypärät näyttävät kenties nuorten silmissä aikaisempaa haluttavimmilta ja ”coolimmilta”.