Meistä

Nämä sivut sisältävät tietopaketin liikennejärjestelmäsuunnittelua sekä tieturvallisuutta koskien. Ellet tiedä, mitä liikennejärjestelmän suunnitteleminen tarkoittaa ja mitä se pitää sisällään, jatka lukemista. Jos tieliikenneturvallisuuden parantaminen on lähellä sydäntäsi, olet myös tullut oikeille sivuille. Toivomme, että sivumme antavat sinulle lisätietoja edellä mainituista aiheista.

Millaisia asioita tulee huomioida?

Millaisia asioita liikennejärjestelmän suunnittelussa tulee ottaa huomioon? Ensinnäkin tällaisessa suunnittelussa tulee huomioida erilaiset liikennemuodot, kuten kävelijät, pyöräilijät, yksityisautoilijat, joukkoliikennettä käyttävät tienkäyttäjät sekä tavaraliikenne. Liikennejärjestelmäsuunnittelu keskittyy tarkastelemaan liikennejärjestelmää kokonaisuutena. Se tarkastelee myös sitä, kuinka erilaiset toimenpideyhdistelmät vaikuttavat liikenteen kehittymiseen sekä liikkumiseen.

Tällaisella suunnittelulla voidaan katsoa olevan vaikutuksia sekä kaupunkien kilpailukykyyn että asukkaiden hyvinvointiin. Erilaisten liikennejärjestelmäsuunnittelun keinoin voidaan myös saada eheytettyä yhdyskuntarakenteita. Kun kaupungin liikennejärjestelmä toimii hyvin, luo tämä kaupungin asukkaille mahdollisuuden liikkua monipuolisella, sujuvalla ja turvallisella tavalla. Samalla elinkeinoelämän tarvitsemat kuljetusmahdollisuudet monipuolistuvat. Liikennejärjestelmäsuunnittelu on erityisen tärkeää maamme suurimmissa kaupungeissa, kuten Helsingissä, Tampereella ja Turussa, jossa tienkäyttäjien määrät ovat sen verran runsaat, että pienikin virhe liikennejärjestelmäsuunnittelussa voi aiheuttaa kaaoksen ja vaaratilanteita.

Liikennejärjestelmäsuunnittelussa korostuu pitkäjänteisyys ja suunnitelmat laaditaan pitkällä tähtäimellä. Tällä hetkellä esimerkiksi Helsingissä tähdätään jo katse vuoteen 2050. Suunnitelmat ovat vasta raameja, koska liikennejärjestelyjen yksityiskohdista päätetään vasta myöhäisemmässä vaiheessa tehtäessä muita suunnitelmia sekä toteutettaessa näitä liikennejärjestelmäsuunnittelun aikana aikaansaatuja raameja.
Erilaiset lait ohjaavat liikennejärjestelmäsuunnittelua. Liikennejärjestelmäsuunnittelu on erityisen tärkeää liikkumismahdollisuuksien, liikenneverkkojen, yhdyskuntarakenteiden sekä liikennepalveluiden kannalta. Sen avulla voidaan kehittää pyöräilemisen ja kävelemisen mahdollisuuksia ja joukkoliikenteen kilpailukykyisyyttä. Samalla voidaan parantaa maankäytön ja liikenteen yhteensovittamista. Ei siis ole lainkaan yhdentekevää millaisia päätöksiä tämän osa-alueen suunnittelussa tehdään. Lue sivuiltamme lisää liikennejärjestelmäsuunnittelusta.
Näillä sivuilla puhutaan runsaasti myös liikenneturvallisuudesta sekä liikenneturvallisuuden parantamisesta. Tämä on tärkeä osa-alue, joka voi auttaa säästämään ihmishenkiä. Turvavyön käyttö autoillessa ja kypärän käyttö moottoripyöräillessä saattavat kuulostaa aivan itsestäänselviltä asioilta, mutta valitettavan moni jättää ne valitettavasti väliin. Itsestäänselvältä kuulostaa myös se, että autoillessa, moottoripyöräillessä, mopoillessa tai veneillessä ei käytetä alkoholia. Valitettavan moni ei kuitenkaan tätäkään itsestäänselvyyttä noudata, vaan saattaa kuljettaa erilaisia kulkuneuvoja päihtyneenä. Tärkeä osa liikenneturvallisuuden parantamisessa on myös kaupunkisuunnittelulla. Suunnittelun keinoin voidaan esimerkiksi tehdä tieolosuhteista aikaisempaa turvallisempia.

Liikenneturvallisuuden parantamisen kannalta on erityisen tärkeää tehostaa valvontaviranomaisten mahdollisuuksia puuttua alkoholia nauttineiden kuljettajien toimiin! Moni onnettomuus sattuu sen vuoksi, että kuljettaja kuljettaa ajoneuvoa päihtyneenä ja tähän pitää saada nyt muutos. Rattijuopumuksia tulee estää ennalta ja tätä tarkoitusta varten on ehdotettu esimerkiksi alkolukon käytön edistämistä. Alle 25-vuotiaiden osalta on ehdotettu, että jos tähän ikäryhmään kuuluvaa henkilöä epäillään rattijuopumuksesta, tulee kyseisen henkilön päihdetilanne kartoittaa. Liikennevalvonnan osalta pyritään laatimaan ajoittain kehittämisohjelmia ja automaattisesti toimivaa liikennevalvontaa pyritään lisäämään ja kehittämään. Suojatieturvallisuuden parantaminen on eräs erittäin tärkeä osa-alue liikenneturvallisuuden parantamisessa.
Liikenneturvallisuuden poikkihavainnollistaminen sekä suunnitelmallisuuden parantaminen ovat tärkeitä osatekijöitä turvallisuuden parantamisessa. Ajoterveyden arvioimiseksi tulisi kehittää tehokas arviointijärjestelmä ja tieliikennelakia tulisi uudistaa kokonaisvaltaisella tavalla. Pitäisi myös selvittää, voitaisiinko ottaa käyttöön tietynlainen ajo-oikeuden virhepistejärjestelmä. Vaikka maamme tieliikenteen turvallisuus onkin pitkän aikavälin aikana tarkasteltaessa parantunut huomattavalla tavalla, ei liikenneturvallisuus ole maassamme tästäkään huolimatta ihanteellisella tasolla. Tavoitteena olisi tietysti, ettei kukaan loukkaantuisi vakavasti tai kuolisi tieliikenteessä, mutta tästä tavoitteesta ollaan vielä kovin kaukana. Vuosittain maamme tieliikenteessä kuolee lähes 300 ihmistä, mikä on viiden miljoonan asukkaan maassa verrattain paljon. Tämän lisäksi maamme tieliikenteessä myös loukkaantuu suuri määrä ihmisiä vuosittain. Jotakin olisi siis tehtävä – ja pian – jotta näitä lukuja saataisiin merkittävästi pienennettyä. Lue aiheesta lisää sivuiltamme.

Liikenneturvallisuus on tärkeä. Suosittelemme kaikkia olla varovainen liikenteessä. Sama asia, kun pelaat nettikasinot.